Paweł Urbański coaching zespołów i indywidualny.

Paweł Urbański Coaching

Prowadzę programy coachingowe dla osób indywidualnych lub zespołów. Dostarczam wsparcie i metody, które wprowadzają pożądane efekty. Podczas pracy z klientami jako coach umożliwiam bezpieczne przejście przez proces zmian, przygotowuję do podjęcia nowych możliwości i zmierzenia się z trudnościami.

Co wnoszę w coachingu

 • Ekspertyzę w zróżnicowanym zakresie najlepszych współczesnych praktyk coachingowych,
 • Unikatowe doświadczenie, które ukształtowało nowatorstwo i wytrwałość w pracy, a także zdolność rozwijania tych umiejętności u innych,
 • Głębokie rozumienie kluczowej roli, jaką technologia odgrywa we współczesnych organizacjach,
 • Aktywną przynależność do międzynarodowej sieci kompetentnych konsultantów,
 • Osobistą i profesjonalną wrażliwość, która zapewnia poczucie bezpieczeństwa i zaufanie klientów.
Zaangażowanie i motywacja do pracy

Pracuję w celu zwiększenia wzajemnego zaufania i motywacji w zespołach oraz indywidualnie. Organizuję procesy i interakcje żeby podnieść wewnętrzną motywację i zzaangażowanie.

Efekty

 • Lepsza komunikacja, mniej błędów i straconego czasu,
 • Szybsze procesy decyzyjne oparte na zaufaniu,
 • Większe zaangażowanie wynikające z wewnętrznej motywacji.
Obsługa klienta

Usprawniam procesy w celu zwiększenia liczby klientów i budowy lojalności poprzez wysoką jakość sprzedaży, świadczenia usług czy wsparcia po sprzedaży. Zwracam szczególną uwagę na interakcję pomiędzy technologiami oraz bezpośrednią interakcję osób reprezentujących firmę czy instytucję.

Efekty

 • Budowa lojalności klientów przez dobre doświadczenia z firmą,
 • Poprawa umiejętności sprzedaZowych i negocjacyjnych w pozyskiwaniu klientów,
 • Wykorzystanie i zrozumienie możliwości technologii w obsludze i pozyskiwaniu klientów.
Budowa zróżnicowanych zespołów

Pracuję z zespołami o dużej różnorodności w celu poprawy komunikacji, wzajemnego zrozumienia, sposobów współpracy. Wykorzystuję technologie oraz doświadczenie w usprawnianiu procesów do redukcji niepotrzebnych błędów, konfliktów wewnątrz zespołu czy przyspieszenia procesów.

Efekty

 • Budowa zróżnicowanych zespołów jako źródło innowacji,
 • Eliminacja negatywnej konkurencji i konfliktów pomiędzy zespołami,
 • Budowa zespołów, które same się organizują.
Zarządzanie technologiami i projektowanie

Wykorzystuje moje doświadczenie, jako analityk, programista i architekt korporacyjny doradzam w określaniu wymagań, wyborze technologii i szkoleniu użytkowników. Współpracuje z zespołami w celu właściwego zrozumienia wymagań, uniknięcia kosztownych zmian lub opóźnień w projektach.

Efekty

 • Wykorzystanie Design Thinking w projektowaniu procesów i usług,
 • Wybór i optymalizacja technologii dla procesów i produktów,
 • Budowa współpracy pomiędzy biznesem i klientami w rozwoju przedsiębiorstw.

Jak prowadzę coaching

1. Spotkanie wstępne z Coachee

Jego celem jest wzajemne poznanie, przedstawienie metod pracy i podjęcie decyzji o wspólnej pracy.

2. Przygotowanie do współpracy

W ramach przygotowania do współpracy, coach i coachee opracowują następujące elementy:

 • Zdefiniowanie punktu wyjścia i sytuacji docelowej oraz wyznaczenie celów coaching’u,
 • Zdobycie dodatkowych informacji na temat postaw i zachowań, które powinny być wzmocnione w wyniku coachingu,
 • Uzgodnienie ostatecznego kształtu projektu i wybór najwłaściwszych metod realizacji.

Sposób realizacji

 • Spotkanie z coachem: 45 – 60 minut
 • Osoby uczestniczące: Coachee, Coach , Przełożony Coachee (opcjonalne)
 • Obecność Przełożonego Coachee ma na celu wspólne omówienie celów coachingu. Korzyść dla Coachee: jasność, co do oczekiwań ze strony Przełożonego. Korzyść dla Przełożonego Coachee: możliwość wspierania Coachee w realizacji celów w pracy codziennej
 • Osoby z którymi pracuje indywidualnie otrzymują niezbędne wsparcie w razie zaistniałej potrzeby.
3. Sesje Coachingowe

Przedmiotem sesji są cele i tematy ustalone podczas spotkań przygotowawczych. Metoda pracy: w zależności od potrzeb wykorzystuję następujące elementy

 • Dyskusja oparta na metodzie GROW. Jej celem jest uświadomienie sobie przez osobę okoliczności danej sytuacji/problemu, poszukiwanie możliwych rozwiązań oraz podjęcie decyzji co do konkretnych działań,
 • Symulacje („odgrywanie”) danych sytuacji lub przypadków, ich analiza oraz znalezienie najbardziej odpowiednich sposobów postępowania,
 • Każda sesja kończy się ustaleniem Planu Działania na najbliższy okres. Na początku kolejnej sesji osoba zdaje relację z jego realizacji.
4. Kroki zapewniające długotrwałe efekty
 • Spotkanie Coachee z jego przełożonym w celu poinformowania o przebiegu coachingu oraz końcowym Planie Działania
 • Spotkanie / rozmowa telefoniczna Coach’a z przełożonym w celu przekazania mu informacji w jakich obszarach może/powinna wspierać tę osobę (opcjonalnie)
 • 30-minutowa rozmowa telefoniczna z Coachee po upływie 3 miesięcy od ostatniego spotkania w celu omówienia stopnia realizacji końcowego planu działania
 • Podczas pracy z klientami jako coach umożliwiam bezpieczne przejście przez proces zmian, przygotowuję do podjęcia nowych możliwości i zmierzenia się z trudnościami.

Porządane rezultaty

 • Ustalenie sposobu monitorowania procesu zmian postaw i zachowań,
 • Zaangażowanie bezpośredniego przełożonego w ten proces,
 • Podsumowanie coachingu oraz ustalenie dalszych działań.