Paweł Urbański consulting in UX, customer experience, accessibility, optimization

Paweł Urbański Technologie

Posiadam ponad 10 lat doświadczenia pracy z technologiami. Współpracuję z zespołami, jako analityk lub architekt elementów technicznych, interakcji czy procesów. Fakt, że jestem osobą niewidomą predysponuje mnie do ekstremalnego poziomu wykorzystania technologii, bez której nie jestem w stanie funkcjonować.

Projektowanie interakcji i dostępność

Projektuję interakcję aplikacji implementowanych w HTML i JavaScript oraz na platformy mobilne. Posiadam szczególne doświadczenie w obszarze dostępności dla osób niepełnosprawnych lub posiadających inne, mniej znaczące ograniczenia. Współprojektowana przeze mnie aplikacja Virtualna Warszawa zdobyła 2 miejsce w międzynarodowym konkursie Bloomberg Mayors Challange. Jako architekt i programista, oraz jednocześnie osoba niewidoma jestem w stanie pełnić wiele ról w projekcie bez angażowania osób trzecich.

Internet of things i smart cities

Bezpośrednie doświadczenie w projekcie Virtualna Warszawa oraz doświadczenie przy projektowaniu platform i procesów dają mi umiejętności konieczne do tworzenia rozwiązań Internet of things czy Smart Cities. Projektuję systemy i aplikacje integrujące Bluetooth Low Energy beacons, dane geolokalizacyjne oraz systemy analizujące duże zbiory danych, klasy BigData w celu poprawy jakości życia mieszkańców lub lepszego zarządzania zasobami miast i ich otoczenia.

Procesy i architektura korporacyjna

Jestem certyfikowanym architektem korporacyjnym z doświadczeniem w mapowaniu i projektowaniu procesów biznesowych, wyborze aplikacji i technologii. Współpracuję w procesie określania wymagań, określenia ich dla zespołów programistów, wdrożenia systemu i przeszkolenia użytkowników. Współpracuję również przy tworzeniu nowych usług i zarządzaniu relacjami i doświadczeniami klientów.

Projektowanie produktów i usług

Posiadam doświadczenie w projektowaniu produktów i usług. Uczestniczyłem w projektach przez wszystkie etapy rozwoju, obejmujące: rozpoznanie potrzeb, weryfikację produktu lub usługi, akceptację przez użytkowników i wdrożenie.